mércores, 15 de abril de 2015

IDEAS PARA UN PROXECTO DE DESENVOLVEMENTO INTEGRAL SOSTIBLE NA COMARCA DE CABO ORTEGAL

A finalidade dun xeoparque vai mais alá da mera conservación e divulgación da riqueza xeolóxica dun territorio. Tan importante como esto será promover o desenvolvemento sostible da comarca. 


Para conseguilo haberá que traballar en dúas direccións:-Un Plan Turístico. O xeoparque intenta poñer en valor a xeoloxía e atraer visitantes interesados por ela, polo tanto o turismo ten que ser un dos eixos do plan de desenvolvemento, pero non o único. Dende o órgano xestor do xeoparque debe impulsarse un plan que contemple un programa de xeoturismo amplo e sostible, diversificado, para todo tipo de público cunha finalidade, non só de ocio senón tamén divulgativa e ambiental. Tres son os piares do plan turístico que se promoverá dende o xeoparque:  evidentemente á xeoloxía , pero amén o resto do  patrimonio natural (ornitolóxico, botánico,...), así como o turismo cultural (patrimonio histórico-artístico, etnografía, actividades culturais, ...).


-Un Plan de desenvolvimento local.  Dicíamos que o turismo non ten que ser o único eixo deste plan de desenvolvemento sostible, pero si pode ser o escaparate que permita dar a coñecer moitos dos produtos da zona como: alimentos e produtos agrarios e gandeiros de calidade , forestais, pesqueiros, gastronomía, produtos de artesanía, etc. Para iso dende o órgano xestor deben establecerse convenios entre o xeoparque e as empresas e negocios locais, así como impulsar a creación de etiquetas ou "marcas" para os produtos da zona ou a organización de feiras e diferentes estratexias de mercadotecnia para a promoción destes produtos.


En Galicia existen xa iniciativas illadas de desenvolvemento sustentable que poñen en valor os produtos de cada zona que se manteñen no tempo e que incluso resistiron ben os embates da crise:

Palas de Rei (Lugo)
 Xurdiu hai máis de 25 anos, comercializa leite ecolóxica e derivados: queixo, iogurt, etc. O que combina co turismo rural e actividades culturais (sondaldea, charlas, cursos, etc)


 Carnota (A Coruña)

 Recuperou para o cultivo uns dos terreos máis fértiles do concello surtindo de froita e verdura ecolóxica e de calidade a unha comarca na que escaseaba a produción propia.


A Estrada (Pontevedra)

 Iniciativa que pon en valor o monte mediante unha explotación silvícola ordenada combinada con gandeira extensiva, en réxime de cooperativa.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.